Обяви и търгове
 
„Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 14.04.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“

Решение /публикувано на 14.04.2016 г./

Обявление и Анекс /публикувани на 14.04.2016 г./

Документация за участие и Приложение № 1 към нея /публикувани на 14.04.2016 г./

Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП /публикувано на 14.04.2016 г./

Доклад за законосъобразност (публикувано на 19.04.21016г.)

Разяснение от 20.05.2016 г. /публикувано на 20.05.2016 г./

Разяснение от 25.05.2016 г. /публикувано на 25.05.2016 г./

Решение за промяна /публикувано на 27.05.2016 г./

Протокол № 2 /публикуван на 13.06.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 11.07.2016 г./

Доклад на комисията /публикуван на 26.07.2016 г./

Протоколи от работата на комисията /публикувани на 26.07.2016 г./: Протоколи от 1-3; Протокол 4; Протокол 5

Решение за класиране /публикувано на 26.07.2016 г./

Договор /публикуван на 25.11.2016/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 08.06.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката