Обяви и търгове
 
Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 08.08.2013

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. "6-ти септември" 21, факс: 02 9329 299, на основание Решение № РД-16-1078/07.08.13 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет:

"Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г."

Решение

Решение за изменение от 20.08.2013

Обявление

Документация

Въпрос и отговор 1

Въпроси и отговори от № 2 до № 7

Въпрос № 8 и отговор № 8

Въпрос № 9 и отговор № 9

Въпроси № 10 и 11 и отговори № 10 и 11

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение ва договор за обществена поръчка (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за иобществена поръчка (05.11.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.11.2015)

Информация към АОП (11.11.2015)

Информация за освободена гаранция за изпълнение (27.11.2015)

 
Крайна дата за подаване на документи: 12.09.2013
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg