Обяви и търгове
 
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката"

Дата на обявяване: 14.01.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката" по следните две самостоятелно обособени позиции:

1. Позиция 1 - писмени преводи за Министерство на икономиката
2. Позиция 2 - устни преводи за Министерство на икономиката"

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснение от 24.01.2015 г.

Разяснение от 09.02.2015 г.

Разяснение от 13.02.2015 г.

Протокол 2 от 05.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Доклад

Информация за освободени гаранции за участие (24.04.2015)

Договор по обособена позиция 1

Приложения към договор по обособена позиция 1

Изпълнение на договор по позиция 1(дата на публикуване 29.06.2015)

Договор по обособена позиция 2

Приложения към договор по обособена позиция 2

Информация за изпълнение на договор по позиция 1(15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2(15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1(28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (13.11.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (08.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (08.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (12.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (12.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (28.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (22.02.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (22.02.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (10.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (10.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (25.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (25.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (22.04.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор по позиция 1 /публикувано в профила на купувача на 05.06.2018/

Обявление за приключване на договор по позиция 2 /публикувано в профила на купувача на 05.06.2018/

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg