Обяви и търгове
 
Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ)

Дата на обявяване: 09.08.2013

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. "6-ти септември" 21, факс: 02 9329 299, с Публична покана № РД-16-1093/09.08.13 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет:

"Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ)"


Публична покана

Документация

Въпроси и отговори 1,2

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.03.2015г.)

Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка (27.02.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 22.08.2013
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg