Обяви и търгове
 
Осъществяване на абонаментно техническо обслужване на телефонни централи, телекомуникационно оборудване, слаботокови инсталации, техническо съдействие при повреди и движение на телефонни постове в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 22.04.2014

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на абонаментно техническо обслужване на телефонни централи, телекомуникационно оборудване, слаботокови инсталации, техническо съдействие при повреди и движение на телефонни постове в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката".

Покана

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (13.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 12.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (20.03.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 07.05.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg