Обяви и търгове
 
"Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите"

Дата на обявяване: 18.08.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-703/18.08.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите".

Решение

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснения от 17.09.2015г.

Разяснения от 29.09.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие (13.01.2016)

Договор (21.01.2016)

Информация за изпълнение на договор (22.02.2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2015
 

Протокол с констатации относно документите и информацията в плик № 1, публикуван на 27.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Доклад и протоколи от № 1 до № 6 вкл. (публикувани на 01.12.2015 г.)

Решение за класиране (публикувано на 01.12.2015 г.)

Допълнително споразумение към договор (22.04.2016)

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано на 13.02.2017/

Информация за изпълнение на договор (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 13.02.2018/

отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg