Обяви и търгове
 
„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката“

Дата на обявяване: 01.07.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо  имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката“.

Решение за откриване (изпратено на 27.06.2019 г. в РОП, публикувано на 01.07.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 27.06.2019 г. в РОП, публикувано на 01.07.2019 г. в РОП и в профила на купувача)/публикувано в ОВ на ЕС на 02.07.2019 г./

Документацията и образците към нея, проект на договор и ЕЕДОП ще бъдат публикувани в профила на купувача след публикуването на Обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 02.07.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 02.07.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 02.07.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 19.08.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 03.10.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи №№ 1-3 (публикувани в профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 17.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 19.12.2019г. в РОП, публикувано на 23.12.2019г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 23.12.2019 г./

Обявление за изменение /публикувано на 24.02.2020 г. в профила на купувача и в РОП/

Допълнително споразумение 1 /публикувано в профила на купувача на 24.02.2020 г./

Допълнително споразумение 2 /публикувано в профила на купувача на 29.01.2021 г./

Обявление за изменение (публикувано на 29.01.2021г. в профила на купувача и РОП)

 
Крайна дата за подаване на документи: 12.08.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката