Обяви и търгове
 
Осъвременяване на системата за управление на потребителските заявки на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 08.04.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), при спазване на основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл. 2 от ЗОП, Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услуга: „Осъвременяване на системата за управление на потребителските заявки на Министерство на икономиката“.

Офертите, изготвени в отговор на настоящата покана следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 15 април 2016 г., в деловодството на Министерство на икономиката,  гр. София, пощенски код: 1052, ул. „Славянска” № 8.

Лице за контакт и допълнителна информация: Явор Пиперов, директор на дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации“, тел.: 02/ 940 75 20, е-mail: ya.piperov@mi.government.bg.

 

ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
Крайна дата за подаване на документи: 15.04.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg