Обяви и търгове
 
Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 10.02.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката".

Приложения:

Публична покана

Документация за участие

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (07.11.2014 год.)

Информация  за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 21.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 12.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Споразумение към договор за за обществена поръчка (20.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване 03.04.2015г.)

Информация за изпълнение на споразумение към договор за обществена поръчка (29.04.2015 )

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (11.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (15.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.06.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (29.06.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (05.11.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (13.11.,2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.11.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (16.12.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.01.2016)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28.01.2016)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (22.02.2016)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.03.2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 21.02.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката