Обяви и търгове
 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ в страната и в чужбина”

Дата на обявяване: 31.08.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на МИ в страната и в чужбина”.

Решение, изпратено на 31.08.2016г., публикувано на 02.09.2016г.

Обявление, изпратено на 31.08.2016г., публикувано на 02.09.2016г.

Документация, публикувана на 02.09.2016г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допънителна информация, изпратено на 13.09.2016г., публикувано на 16.09.2016г.

Документация - актуална, публикувана на 16.09.2016г.

Протокол 2 /публикуван на 20.10.2016г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 01.11.2016г./

Протоколи №№ 1 - 6 /публикувано на 28.11.2016г./

Доклад /публикуван на 28.11.2016г./

Решение /публикувано на 28.11.2016г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 16.01.2017г. публикувано в РОП на 19.01.2017г./

Договор /публикуван на 19.01.2017/

Допълнително споразумение към договор /публикувано на 10.03.2017/

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано на 27.03.2017/

Допълнително споразумение 3 към договор /публикувано на 19.04.2017/

Допълнително споразумение 4 към договор /публикувано на 12.04.2018/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.07.2018 г.,публикувано в профила на купувача на 25.07.2018 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg