Обяви и търгове
 
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 04.10.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

Документация

Решение

Обявление

Приложения

Разяснения от 15.10.2012 г.

Разяснения от 05.11.2012 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Споразумение към договор за обществена поръчка (20.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (04.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (20.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване 27.03.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване 03.04.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2015)

Информация за освободена гаранция за изпълнение (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка - АОП (29.04.2015)

 
Крайна дата за подаване на документи: 14.11.2012
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg