Обяви и търгове
 
Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебните пътувания

Дата на обявяване: 06.04.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-784/12.09.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване  при служебните пътувания във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г.” по две обособени позиции:

1. „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж“

2. „Осигуряване на хотелски резервации и настаняване в чужбина“

Становище на АОП № ПК-ИК-4/24.02.2016г. за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публикувано на 6.4.2016г.)

Решение (публикувано на 6.4.2016г.)

Обявление и Анекс (публикувано на 6.4.2016г.)

Документация за участие (публикувано на 6.4.2016г.)

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-011(към преписка № ПК-ИК-4/24.02.2016г.) (публикувано 14.4.2016г.)

Протокол 2 (публикувано на 31.05.2016г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 9.6.2016г.)

Доклад (публикуван на 07.07.2016г.)

Протоколи от 1 до 5 вкл. (публикувани на 07.07.2016г.)

Решение (публикувано на 07.07.2016г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 31,08,2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 11.05.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 17.08.2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 11.05.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 16.05.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg