Обяви и търгове
 
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции”

Дата на обявяване: 23.10.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции“, по Позиция 2. „Осигуряване на застраховки за сухопътните моторни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката“.

Обява (публикувана в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Документация и образци (публикувани в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Проект на договор (публикуван в профила на купувача на 23.10.2019 г.)

Протокол 1 (публикуван в профила на купувача на 11.11.2019г.)

Протоколи № 1 и 2 (публикувани в профила на купувача на 27.11.2019г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 27.11.2019г.)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 17,12,2019 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 16.12.2019 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 04.11.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg