Обяви и търгове
 
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 26.09.2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката и енергетиката отправя публична покана към всизки заинтересовани участници с предмет: "Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката" при четири обособени позиции:

1. Застраховка на имущество;
2. Застраховка "Гражданска отговорност";
3. Застраховка "Злополука на лицата в МПС";
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на "Пълно автокаско".
Краен срок за подаване на оферти: 07.10.2014 г., 17.30 ч.
 
Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg