Обяви и търгове
 
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката по две обособени позиции”

Дата на обявяване: 19.10.2018

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката по две обособени позиции, по позиция №2 „Осигуряване на застраховки на сухопътните превозни средства, собственост на Министерство на икономиката

Обява (публикувана в профила на купувача на 19.10.2018г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 19.10.2018г.)

Документация и образци (публикувани в профила на купувача на 19.10.2018г.)

Проект на договор (публикувани в профила на купувача на 19.10.2018г.)

Разяснение (публикувано в профила на купувача на 24.10.2018 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 15.11.2018г.)

Протоколи № 1 и № 2 (публикувани в профила на купувача на 15.11.2018г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 30.11.2018/

Договор /публикуван в профила на купувача на 15.11.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg