Обяви и търгове
 
"Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката" при две обособени позиции: 1. Застраховка на имущество 2. Застраховка на сухопътни превозни средства

Дата на обявяване: 01.12.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката" при две обособени позиции:
1. Застраховка на имущество
2. Застраховка на сухопътни превозни средства.

Обява /публикувана на 01.12.2016г./

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана на 01.12.2016г.)

Документация и образци /публикувани на 01.12.2016г/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (публикувана на 12.12.2016г.)

Доклад (публикуван на 20.12.2016г.)

Протокол (публикуван на 20.12.2016г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 28.12.2016/

Договор по позиция 2 /публикуван на 28.12.2016/

 
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg