Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Кладенчево", обл. Варна

Дата на обявяване: 28.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 89 от 28.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Кладенчево", разположена в землищата на  с. Крумово и с. Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4709697

9627830

2

4709987

9628106

3

4709143

9629316

4

4708808

9629020

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката