Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Карло”, област Хасково

Дата на обявяване: 15.08.2014

Обявата е публикувана в бр. 68 от 15.08.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Карло”, разположена в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

No

X [m]

Y [m]

1

4542300

9471800

2

4542300

9472200

3

4541830

9472200

4

4541650

9471920

5

4540590

9471920

6

4540830

9471280

7

4541650

9471280

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката