Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Въртен камък", област Враца

Дата на обявяване: 07.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 83 от 07.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Въртен камък", разположена в землището на община Мездра, област Враца и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4690000

8547230

2

4690000

8548036

3

4689900

8547750

4

4689900

8547500

5

4689290

8547500

6

4689163

8547321

7

4689124

8547287

8

4689168

8547230

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката