Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Табакова чешма", област Хасково

Дата на обявяване: 12.09.2014

Обявата е публикувана в бр. 76 от 12.09.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Табакова чешма", разположена в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково и описана със следните координати в координатна система 1970 година: 

No

X [m]

Y [m]

1

4527355

9460835

2

4526728

9460759

3

4526921

9460332

4

4526933

9460277

5

4526975

9460080

6

4526946

9460050

7

4527000

9459905

8

4527008

9459827

9

4527105

9459570

10

4527105

9458990

11

4527230

9459040

12

4527150

9459250

13

4527468

9459350

14

4527700

9459300

15

4527700

9459780

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката