Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Големия връх", област Враца

Дата на обявяване: 07.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 83 от 07.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Големия връх", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, област Враца, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

No

X [m]

Y [m]

1

4698125.0

8537750.0

2

4698125.0

8537800.0

3

4697942.5

8537800.0

4

4697956.0

8538321.0

5

4697886.0

8538324.0

6

4697957.0

8538612.0

7

4697815.0

8538590.0

8

4697815.0

8537750.0

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката