Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Акация", област Хасково

Дата на обявяване: 28.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 89 от 28.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Акация", разположена в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

No

X [m]

Y [m]

1

4534294.2

9469119.1

2

4534748.1

9469023.3

3

4534970.6

9469340.0

4

4534999.5

9469581.5

5

4534876.1

9469462.8

6

4534685.9

9469479.5

7

4534774.0

9469670.4

8

4534694.2

9469715.5

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката