Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Дари", обл. Хасково

Дата на обявяване: 28.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 89 от 28.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства–скалнооблицовъчни материали в площ “Дари", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4531001,6

9463352,8

2

4531150,6

9463450,5

3

4531208,0

9463716,0

4

4531134,6

9463943,5

5

4530834,0

9463998 7

6

4530808,5

9463794,5

7

4530815,7

9463594,9

8

4530865,0

9463441,0

9

4530933,6

9463381,0

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката