Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ветрен дол”, област Пазарджик

Дата на обявяване: 26.08.2014

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Ветрен дол", разположена на територията на община Пазарджик, област Пазарджик и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4542720,79

8568946,18

2

4542398,29

8569458,82

3

4541575,67

8568903,54

4

4541830,69

8568081,44

5

4542559,23

8568472,30

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката