Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тиклата", област Благоевград

Дата на обявяване: 11.11.2014

Обявата е публикувана в бр. 93 от 11.11.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Тиклата", разположена в землищата на с. Железница, общ. Симитли и с. Падеш, общ. Благоевград, област Благоевград и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4518376.621

8474752.423

2

4518506.359

8475133.615

3

4517809.076

8475339.976

4

4517577.085

8475544.033

5

4516993.190

8475435.017

6

4516788.612

8475298.616

7

4516907.451

8475077.450

8

4517462.454

8474744.869

9

4517915.291

8474560.725

10

4518202.522

8474770.766

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката