Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Вароша", област Благоевград

Дата на обявяване: 11.11.2014

Обявата е публикувана в бр. 93 от 11.11.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Вароша", разположена на територията на община Благоевград, област Благоевград и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4532387,9

8473498,5

2

4532502,3

8473785,2

3

4532135,0

8474232,0

4

4531998,0

8474113,0

5

4531952,0

8474088,0

6

4531903,4

8474058,4

7

4531873,2

8474287,3

8

4531822,3

8474410,5

9

4531446,1

8474410,8

10

4531349,3

8474183,5

11

4531634,0

8474087,9

12

4532102,7

8473450,7

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката