Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кошарите", област Варна

Дата на обявяване: 25.11.2014

Обявата е публикувана в бр. 97 от 25.11.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Кошарите", разположена в землището на село Голица, община Долни Чифлик, област Варна, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

No

X [m]

Y [m]

1

4650795

9611710

2

4650950

9611890

3

4651305

9611955

4

4651335

9612270

5

4651240

9612375

6

4651130

9612360

7

4651195

9612230

8

4650795

9612020

9

4650040

9611095

10

4650110

9610935

11

4650450

9611210

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката