Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Раяновци", област Видин

Дата на обявяване: 14.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 85 от 14.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ 'Раяновци", разположена в землището на с. Раяновци, община Белоградчик, област Видин, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

No

X [m]

Y [m]

1

4753735.87

8441368.64

2

4753044.79

8441709.95

3

4753876.03

8441589.17

4

4753762.23

8441917.30

5

4753213.45

8442221.76

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката