Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Миломир", област Софийска

Дата на обявяване: 14.10.2014

Обявата е публикувана в бр. 85 от 14.10.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", разположена на територията на общ. Драгоман, област Софийска, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4624513

8461440

2

4624534

8462028

3

4623753

8462096

4

4623975

8461281

5

4624212

8461313

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката