Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ площ "Тинтява", област Хасково, област Кърджали

Дата на обявяване: 07.11.2014

Обявата е публикувана в бр. 92 от 07.11.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

X [m]

Y [m]

1

4533770.0

9451780.0

2

4533370.0

9454450.0

3

4532425.0

9454470.0

4

4532370.0

9457520.0

5

4526127.9

9457206.5

6

4522572.8

9464237.5

7

4519474.3

9463130.9

8

4522122.3

9449907.5

9

4519170.0

9449270.0

10

4519620.0

9448000.0

11

4517650.0

9446995.0

12

4519621.1

9443597.6

13

4527218.9

9443673.4

14

4527210.6

9451002.9

15

4530810.0

9449695.0

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката