Обяви и търгове
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Черешката”, област Смолян

Дата на обявяване: 26.08.2014

Обявата е публикувана в бр. 71 от 26.08.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ "Черешката", разположена на територията на община Смолян, област Смолян и описана със следните координати в координатна система 1970 година:

No

X [m]

Y [m]

1

4471157

8605500

2

4474207

8605500

3

4474207

8602825

4

4471157

8602300

Изключена площ

5

4473650

8603075

6

4473600

8603395

7

4473390

8603305

8

4473530

8603040

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката