Обяви и търгове
 
„Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания“

Дата на обявяване: 04.12.2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), гр. София, ул. „Славянска” № 8 публикува покана за събиране на оферти за възлагане обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания“.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в поканата.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ул. „Славянска” № 8, гр. София 1052 в срок до 17.30 часа на 10 декември 2015 г.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към дирекция „ВОП”, лице за контакт: Яница Вълкова, тел.: 02/ 940 74 58.

ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg