Обяви и търгове
 
„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

Дата на обявяване: 08.04.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-307/08.04.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 „Периодична доставка на  канцеларски материали  за  нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

2. Обособена позиция № 2 "Периодична доставка на офис принадлежности за  нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020"

Становище на АОП № ПК-ИК-6/01.04.2016г. (публикувано на 08.04.2016г.)

Решение (публикувано на 08.04.2016г.)

Обявление (публикувано на 08.04.2016г.)

Документация за  участие (публикувана на 08.04.2016г.)

Решение за промяна (публикувано на 15.04.2016 г.)

Документация за участие - актуална (публикувана на 15.04.2016 г.)

Разяснение (публикувано на 15.04.2016 г.)

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 22.06.2016г.)

Доклад на комисията (публикуван на 13.07.2016г.)

Протоколи (публикувани на 13.07.2016г.)

Решение (публикувано на 13.07.2016г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 29.08.2016/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 29.08.2016/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

 

 

 

 

 

 

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката