Обяви и търгове
 
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 09.01.2014

Открита процедура с предмет:

"Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013"

Дата на обявяване:  09.01.2014 г.

Крайна дата на подаване на документи: 18.02.2014г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" , Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. "6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-8/07.01.14г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет:

"Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013"

Решение

Обявление

Документация

Решение за изменение от 23.01.2014 г.

 
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg