Обяви и търгове
 
“Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. и на Оперативна програма „

Дата на обявяване: 25.03.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 8 отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013” по две обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Логистично и техническо осигуряване на заседанията на Комитета за наблюдение”;
Обособена позиция 2 „Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за заседанията на Комитета за наблюдение”

Решение (публикувано на 25.03.2016 г.)

Обявление и анекс (публикувани на 25.03.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 25.03.2016 г.)

Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП (публикувано на 25.03.2016 г.).

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка

с уникален номер в РОП 05028-2016-0007

/към преписка № ПК-ИК-2/02.02.2016 г./ - качено на 04.04.2016 г.

Разяснение (публикувано на 07.04.2016 г.)

Разяснение (публикувано на 11.04.2016 г.)

Разяснение (публикувано на 22.04.2016г.)

Разяснение /публикувано на 28.04.2016 г./

Протокол с констатации относно плик № 1 "Документи за подбор" от 27.05.2016 г. /публикуван на 27.05.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 10.06.2016г.)

Доклад от комисията (публикуван на 12.07.2016г.)

Протоколи от 1 до 6 вкл. (публикувани на 12.07.2016г.)

Решение за класиране (публикувано на 12.07.2016г.)

Договор по позиция 1 /публикуван на 25.08.2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 08.01.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 17.08.2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано на 08.01.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 05.05.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката