Обяви и търгове
 
"Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Дата на обявяване: 12.04.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: "Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

Документация

Решение

Обявление

Приложения

Разяснение

Разяснения от 03.05.2012г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (04.03.2015г.)

Информация за изпълнение - АОП (23.02.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg