Обяви и търгове
 
„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Дата на обявяване: 14.03.2018

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“.

Обява /публикувана в профила на купувача на 14.03.2018г./

Информация за публикувана в профила на купувача обява /публикувана в профила на купувачана 14.03.2018г./

Докумантация и образци /публикувани в профила на купувачана 14.03.2018г./

Чержежи за ремонт на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“ /публикувани в профила на купувачана 14.03.2018г./

Протокол  № 1 с констатации /публикуван в профила на  купувача на 02.04.2018 г. и изпратен до участниците на 02.04.2018 г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 03.05.2018г./

Протоколи от №1 до №5 и приложения към тях /публикувани в профила на купувача на 03.05.2018г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 08.06.2018г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg