Обяви и търгове
 
Предоставяне на право на ползване на компютърните правно-информационни системи АПИС 7 и извършване на абонаментно обновяване на данните

Дата на обявяване: 06.08.2014

Министерството на икономиката и енергетиката проведе процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на право на ползване на компютърните правно-информационни системи АПИС 7 и извършване на абонаментно обновяване на данните", открита с Решение РД-16-1058/29.07.2014 г. За изпълнител на обществената поръчка бе определен поканеният участник "АПИС ЕВРОПА" АД.

Приложения:

Решение за определяне на изпълнител

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП

Информация за изпълнение на договор - АОП (20.08.2015)

Информация за приключен договор и освободена гаранция за изпълнение (04.09.2015)

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката