Обяви и търгове
 
„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 15.12.2015

Министерството на икономиката отправя покана по процедура на договаряне без обявление, на основание, чл. 90, ал. 1, т.13 от ЗОП с предмет:

„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерството на икономиката - управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Решение за откриване

Доклад от работата на комисията; Решение за класиране и Протокол

Договор (22.02.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 13.02.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 05.01.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg