Обяви и търгове
 
Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"

Дата на обявяване: 02.07.2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката и енергетиката публикува предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки за дейности свързани с реализацията на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Предварително обявление за възлагане на строителство, съгласно директива 2004/18/ЕО

Предварително обявление за възлагане на услуги, съгласно директива 2004/18/ЕО

Предварително обявление за вълагане на услуги

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg