Обяви и търгове
 
“Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката" по три обособени позиции

Дата на обявяване: 30.10.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет:Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката“ по три обособени позиции:

1. Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща в Министерството на икономиката на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за една година;

2. Подновяване на техническа поддръжка (Support & Subscription) на съществуващи VMware лицензии за две години;

3. Продължаване правото на ползване на софтуерен продукт Syncsort DPX (резервиране и архивиране на данни и информационни системи) за две години.

Публична покана

Приложения

Писмо до участници, Протокол и Доклад

Договор по позиция 1

Изпълнение на договор по позиция 1 (13.01.2016)

Договор по позиция 3

Изпълнение на договор по позиция 3 (12.01.2016)

Договор по позиция 2

Изпълнение на договор по позиция 2 (13,01,2016)

 

 
Крайна дата за подаване на документи: 10.11.2015
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката