Обяви и търгове
 
"Проект "stARTsIII" – обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища"

Дата на обявяване: 20.10.2015

Министерството на икономиката(МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Проект "stARTsIII" – обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища".

Публична покана

Документация (Приложение №1 към публичната покана)

Разяснение от 23.10.2015г.

Доклад

Протокол

 
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg