Обяви и търгове
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 09.12.2014

Проведена процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-45/ 14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г. (Обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 2012 г., изм., бр. 62 от 2013 г., изм., бр. 49 от 2014 г.) с предмет "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки".

Доклад

Решение

Протокол

Приложение

Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (дата на публикуване: 06.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор (15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор (16.12.2015)

Информация за приключил договор и освободена гаранция за изпълнение (21,01,2016)

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg