Обяви и търгове
 
"Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" във връзка с изпълнението на Националната комуникационна стратегия

Дата на обявяване: 15.12.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8 отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020г. по обособени позиции:
Позиция 1: Провеждане на социологически проучвания за степента на информираност и социологическо измерване на имиджа на програмата сред целевите групи на програмата и широката общественост.
Позиция 2: Провеждане на социологически проучвания за оценка изпълнението на Годишните планове за действие и удовлетвореността от провеждането на информационните дни за популяризиране изпълнението на програмата.“

Решение /качено на 15.12.2015г./

Обявление /качено на 15.12.2015г./

Документация за участие /качено на 15.12.2015г./

Разяснение от 28.12.2015 г. /качено на 28.12.2015 г./

Разяснение от 07.01.2016 г. /качено на 07.01.2016 г./

Разяснение от 15.01.2016 г. /качено на 15.01.2016 г./

Разяснение от 18.01.2016 г. /качено на 18.01.2016 г./

Протокол № 2 /качено на 10.02.2016г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 16.03.2016г./

Протоколи /публикувано на 31.03.2016г./

Доклад /публикувано на 31.03.2016г./

Решение /публикувано на 31.03.2016г./

Договор по позиция 1 /публикуван на 16.03.2017/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 16.03.2017/

Информация към АОП /публикувана на 05.01.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 25.01.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg