Обяви и търгове
 
Разпределение на средствата по програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл за 2021 г.

Дата на обявяване: 05.03.2021

С ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. е утвърдено разпределение на средства в размер на 8,5 млн. лева за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на  обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по  търговски дружества от подотраслите рудодобив, уранодобив и въгледобив.  Разпределението, отразено в програми, e както следва:

1. Програма за 2021 г. по реда и  условията на ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и  преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на  производствената дейност във въгледобива - Приложение № 1.

2. Програма за 2021 г. по реда и  условията на ПМС № 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и  поетапно закриване на неефективни производствени мощности – Приложение № 2.

3. Програма за 2021 г. по реда и условията на ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина - Приложение № 3.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката