Обяви и търгове
 
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 04.01.2012

МИЕТ обявява откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013", при следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

Приложения:

Решение

Обявление

Документация за участие

Комуникационен план

Приложения

Разяснения от 01.02.2012 г.

Разяснения от 06.02.2012 г.

 

Разяснения от 10.02.2012 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (09.03.2015г.)

Информация за изпълнение - АОП (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение - АОП (23.02.2015г.)

Информация за гаранция за изпълнение (17.03.2015)

 
Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2012
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg