Обяви и търгове
 
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Инов„ации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

Дата на обявяване: 03.02.2016

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: София, ул. "Славянска" № 8 отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет с предмет:

„Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”;

2 „Логистично осигуряване на обученията за кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”.

 

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка /качено на 03.02.2016г./

Решение /качено на 03.02.2016г./

Обявление /качено на 03.02.2016г./

Анекс /качен на 03.02.2016г./

Документация за участие /качена на 03.02.2016г./

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0003 /към преписка № ПК-ИК-9/30.12.2015 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2016
 

Разяснение от 18.02.2016 г. (качено на 18.02.2016 г.)

Разяснение от 25.02.2016 г. (качено на 25.02.2016 г.)

Разяснение от 07.03.2016 г. (качено на 07.03.2016 г.)

Разяснение (второ) от 07.03.2016 г. (качено на 07.03.2016 г.)

Разяснение от 10.03.2016 г. (качено на 10.03.2016 г.)

Протокол с констатации относно плик № 1 "Документи за подбор" от 30.03.2016 г. (качен на 30.03.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 14.04.2016 г./

Протоколи от № 1 до № 6 вкл. /качени на 28.04.2016 г./

Доклад /качен на 28.04.2016 г./

Писмо до участниците /качено на 28.04.2016 г./

Решение /качено на 28.04.2016 г./

Договор по позиция 1 /публикуван на 15.06.2016/

Информация към АОП /публикувана на 08.01.2018/

Договор по позиция 2 /публикуван на 15.06.2016/

Доп.споразумение към договор по позиция 2 /публикувано на 07.11.2017/

Информация към АОП /публикувана на 06.11.2017/

отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg