Обяви и търгове
 
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Дата на обявяване: 27.04.2016

Министерството на икономиката обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща клуб-ресторант-кафе, разположен в сутерена на административната сграда в гр. София, ул. „Славянска” № 8-8А.

Обява

Тръжна документация

Заповед

Заповед за определяне на спечелилия търга

 
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg