Обяви и търгове
 
„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 25.03.2016

Уважаеми Дами и Господа,
Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган, чрез организиране и провеждане на обучения, семинари и обмяна на опит”.

Решение (публикувано на 25.03.2016 г.)

Обявление и Анекс (публикувани на 25.03.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 25.03.2016 г.)

Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП (публикувано на 25.03.2016 г.).

Разяснение от 30.03.2016 г. (публикувано на 30.03.2016 г.)

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0008 /към преписка № ПК-ИК-5/19.02.2016 г./ - публикуван на 05.04.2016 г.

Решение за промяна (публикувано на 07.04.2016г)

Документация за участие - актуална (публикувана на 07.04.2016г.)

Разяснение от 07.04.2016 г. (публикувано на 07.04.2016 г.)

Разяснение от 15.04.2016 г. (публикувано на 15.04.2016 г.)

Протокол 2 (9.6.2016г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 1.7.2016г.)

Доклад (публикувано на 25.07.2016г.)

Протоколи от 1 до 5 вкл. (публикувано на 25.07.2016г.)

Решение (публикувано на 25.07.2016г.)

Договор /публикуван на 27.09.2016/

Обявление за приключване на договор /публикуван на 08.01.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката