Обяви и търгове
 
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката"

Дата на обявяване: 22.12.2014

Разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-49/14.11.2014 г.

Решение за избор

Протокол

Доклад

Договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (20.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (22.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (30.06.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (13.11.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (11.01.2016)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28.01.2016)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (10.03.2016)

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg